فرم ثبت شکایات

سامانه رسیدگی به در خواست ها و شکایات بمنظور دریافت و بررسی پیشنهادات ، نقطه نظرات ، انتقادات و شکایات مشترکین ، کارکنان و سایر شهروندان گرامی جهت ارزیابی، ارزشیابی عملکرد، ارائه خدمات بهتر و بهبود عملکرد مسئولین و کارمندان شرکت از لحاظ سرعت، دقت، انظباط کاری ، شفافیت، ضابطه مداری، کنترل انظباط مالی ایجاد شده است.

شما می توانید انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از 2 روش با ما در میان بگذارید:

  • تکمیل فرم ثبت شکایت
  • تماس با شماره تلفن 44826879

امتیاز این محصول